Recyclen plastic
op de OK

In Nederland alleen al is de zorgsector verantwoordelijk voor 7% van alle CO2-uitstoot, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. Als ziekenhuis doen wij er alles aan om patiënten beter te maken, maar tegelijkertijd dragen we daarmee bij aan de klimaatcrisis. Dit staat haaks op wat wij als ziekenhuis willen, want een slecht klimaat heeft een negatieve invloed op de gezondheid van mensen. Bravis zet zich dan ook al jaren in om het ziekenhuis én onze zorg te verduurzamen. Dat doen we met grote (landelijke) initiatieven zoals de Green Deal 3.0, maar ook met kleine initiatieven van onze eigen medewerkers. Bravis krijgt daarbij hulp van adviseurs Duurzaamheid, Anita Donkers en Kim Hommel.

“We kunnen allemaal bijdragen aan een duurzaam Bravis”

Anita (rechts op de foto) en Kim hebben allebei geen achtergrond in duurzaamheid, maar hun liefde voor duurzaamheid blijft groeien. Anita was verantwoordelijk voor de verhuizingen binnen Bravis toen ze in 2020 werd gevraagd om adviseur Duurzaamheid te worden. "Bravis was toen al jaren bezig met duurzaamheid, maar dat was niet voor iedereen zichtbaar. Er waren overal in huis kleine initiatieven en het wiel werd daardoor steeds opnieuw uitgevonden," legt Anita uit. "Het is mijn taak om de juiste mensen met elkaar in contact te brengen zodat ze hun krachten kunnen bundelen."

Sinds 1 januari 2024 krijgt Anita acht uur per week ondersteuning van Kim. "We vullen elkaar echt aan," geeft Anita aan. "Kim haar kracht is dat ze echt in de zorg werkt. Ze werkt al 24 jaar als operatieassistent en ziet kansen die ik vanachter mijn bureau niet zie." Kim was, nog voordat ze adviseur Duurzaamheid werd, al verantwoordelijk voor flink wat duurzame initiatieven op het operatiecomplex (OK). Van ledverlichting en afval scheiden tot een grote afvalanalyse en het ziekenhuisbreed inzamelen van blue wrap papier. "Toen ik in 2020 een stagiaire begeleidde die de opdracht had om het specifiek ziekenhuisafval (artikelen die gebruikt zijn tijdens een operatie) goedkoper te maken, begon ik pas in te zien hoeveel afval wij op de OK produceerden en hoe groot mijn eigen aandeel was. Ik zag gelukkig ook kansen om te verduurzamen en ik werd daarin altijd gesteund door mijn leidinggevende."

In 2021 richtte Kim, met hulp van Anita, het Green Team OK op. Dit is een groep medewerkers die met veel enthousiasme werken aan projecten om de eigen afdeling te verduurzamen. De OK was de eerste afdeling met een Green Team, inmiddels zijn dat er 12. Het is de wens van Anita en Kim om dit aantal verder uit te breiden door nog meer afdelingen te enthousiasmeren. “Er werken in Bravis veel collega’s met een groen hart. Doordat zij hun afdeling door en door kennen, hebben ze goed zicht op wat er beter kan. Door hen te ondersteunen, handvatten te bieden en te verbinden met de juiste mensen, ontstaan er mooie duurzame initiatieven en is er onder collega’s meer draagkracht,” vertelt Anita. “We kunnen allemaal bijdragen aan een duurzaam Bravis,” vult Kim aan. “Daar hoef je zeker geen adviseur Duurzaamheid voor te zijn. We roepen iedereen (zowel medewerkers, als patiënten en bezoekers) op om ideeën met ons te delen, hoe klein dan ook. Ik geloof namelijk dat je klein moet beginnen. Zodra het balletje gaat rollen, groeit het effect en sluiten steeds meer enthousiaste mensen zich aan en volgen er nieuwe initiatieven”.

Heeft u een duurzaam idee? Deel hem met Anita en Kim via www.bravis.nl/duurzaam-idee