Screening Obesitas en Gespecialiseerde GLI

In aanvulling op de GLI eerste lijn wordt vanaf heden een 2-jarig gespecialiseerde GLI aangeboden vanuit Behandelcentrum voor Overgewicht en Obesitas Zuid West Nederland. We richten ons op volwassenen met een extreem verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. Deelnemers aan de Gespecialiseerde GLI hebben vaak fysieke en psychische comorbiditeiten. Een uitgebreide intake en selectieprocedure door een multidisciplinair team vindt plaats voor zorgvuldige afstemming op de mogelijkheden, beperkingen en motivatie van de deelnemer.

Screening Obesitas en Gespecialiseerde GLI

Het programma bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding door GZ-psycholoog, diëtist, fysiotherapeut, obesitas-arts/internist. De gespecialiseerde GLI maakt onderdeel uit van de in juli 2023 uitgebrachte richtlijn ‘Overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen’.

De doelgroep betreft Volwassenen (> 18 jaar) die passen binnen de categorie extreem verhoogd GGR (gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico):

  • BMI ≥ 40 kg/m2
  • BMI 35-40 kg/m2 met actuele co-morbiditeit: DM 2, gestoorde glucosetolerantie, verhoogde nuchtere glucose, insuline resistentie, hypertensie/ HVZ, NASH, gewrichtsklachten, OSAS, subfertiliteit, PCOS, longklachten (astma/COPD)

EN

  • Voldoende motivatie om deel te nemen aan een twee jaar durend programma

Exclusiecriteria:

  • Bariatrie in voorgeschiedenis
  • Bij aanvang traject gebruik van gewichtsreducerende medicatie
  • Taalbarrière
  • Eetstoornis
  • Actuele depressie
  • Verstandelijke beperking
  • Gedragsproblematiek (niet kunnen functioneren in groep)