Tarieven als u niet verzekerd bent

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u dit niet heeft gedaan, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit ook niet, dan dient u de kosten van de behandeling volledig zelf te betalen. Dit noemen we passantentarieven.

Deze passantentarieven brengen we in rekening als:

  • u niet verzekerd bent bij een zorgverzekeraar.
  • het ziekenhuis geen contract heeft met uw zorgverzekeraar.
  • u zonder verwijzing door uw huisarts een behandeling ondergaat. Het ziekenhuis mag dan geen nota naar uw zorgverzekeraar sturen.
  • u een behandeling ondergaat die niet wordt vergoed uit de basisverzekering. Neem in dat geval contact op met uw verzekeraar.
  • uw verzekeringsgegevens bij het ziekenhuis onbekend zijn. Neem in dat geval contact met ons op om die door te geven.

Hieronder vindt u de verschillende passantentarieven: