Tarieven onderlinge diensten

Het Bravis ziekenhuis voert ook activiteiten uit voor andere instellingen. Voor deze activiteiten mag het Bravis ziekenhuis geen DBC-zorgproduct of overig zorgproduct declareren. Het Bravis ziekenhuis brengt de uitgevoerde activiteiten in rekening als onderlinge dienstverlening bij de instelling die het onderzoek heeft aangevraagd.

Onderlinge dienstverlening is het onderling afspraken maken en verrekenen van diensten tussen zorgaanbieders. Ten aanzien van de gepubliceerde tarieven geldt het volgende:

  • Voor prestaties die niet in de tarievenlijst zijn opgenomen, hanteert het Bravis ziekenhuis het vigerende NZa-tarief.
  • Wanneer u voor bepaalde prestaties een overeenkomst met het Bravis ziekenhuis heeft, gelden hiervoor de in het individueel contract afgesproken prijzen.
  • Tariefwijzigingen worden tijdig aangekondigd.

Meer specificaties en exacte tarieven vindt u terug in het overzicht Tarieven onderlinge dienstverlening per 1-1-2024. Voor meer informatie over de tarieven voor onderlinge dienstverlening kunt u contact opnemen met de afdeling Planning & Control, via telefoonnummer 088 – 706 72 46.

Tarieven onderlinge dienstverlening per 1-1-2023