Uitstrijkje

Vanaf uw dertigste nodigt het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker u uit voor het maken van een uitstrijkje. Soms vertoont dit onderzoek een afwijkend resultaat: mogelijk zijn er aanwijzingen te zien voor (een voorstadium van) baarmoederhalskanker. Een voorstadium is goed en eenvoudig te behandelen.
 

Hoe het komt dat de cellen in de baarmoedermond afwijkingen krijgen, is niet helemaal duidelijk. Wel is bekend dat afwijkingen in de cellen iets te maken hebben met een infectie met het humaan papillomavirus (HPV). Van dit virus bestaan verschillende soorten. Sommige soorten veroorzaken wratten, andere soorten komen vaker voor bij afwijkende uitstrijkjes.

Vervolgonderzoek

Afhankelijk van de uitslag kan de gynaecoloog beslissen of verder onderzoek nodig is. Daarbij kijkt hij of zij meestal eerst met een microscoop naar de baarmoedermond. Dit onderzoek noemen we een colposcopie. Ook kan er dan weefsel worden afgenomen voor verder onderzoek of behandeling. Dit kan een klein stukje zijn (een biopt), maar ook een groter stuk (een lisexcisie). 

Beoordeling weefsel dat is afgenomen

De patholoog beoordeelt de weefsels die de gynaecoloog afneemt bij dit onderzoek. Daarbij past hij of zij de zogenoemde CIN-indeling toe: 

  • CIN I: Het weefsel vertoont lichte afwijkingen. Er is een grote kans dat de afwijking spontaan verdwijnt. Meestal wordt in dit geval het uitstrijkje herhaald.
  • CIN II: De afwijkingen zijn duidelijker dan bij CIN I.
  • CIN III: Een voorstadium van baarmoederhalskanker. Dit betekent niet dat u zonder behandeling ook werkelijk kanker krijgt. De meeste vrouwen bij wie een CIN III wordt gevonden, krijgen waarschijnlijk nooit baarmoederhalskanker. Ook niet als zij niet behandeld worden. Bij een CIN III-uitslag voeren we meestal een lisexcisie uit. 

Nadat u aanvullend weefselonderzoek en/of een lisexcisie heeft gehad, blijft u meestal tenminste twee jaar onder controle bij de gynaecoloog.

Meer informatie