Uw kind en MijnBravis

Met MijnBravis kunnen ouders of voogd en uw kind zelf het medisch dossier inzien.

De rijksoverheid heeft daarvoor het volgende wettelijk vastgelegd.

 

Ouders of voogd mogen medisch dossier inzien van kinderen tot 12 jaar.

Is uw kind nog geen 12 jaar? Dan beslist u over de medische behandeling van uw kind. Daarom heeft u inzage in het medisch dossier van uw kind.

Het medisch dossier van kinderen tussen 12 en 16 jaar

Is uw kind 12 jaar, maar nog geen 16? Dan is toestemming van uw kind nodig om inzage te krijgen in het dossier van uw kind. Dat is alleen anders als u als ouder of voogd informatie nodig heeft om toestemming te geven voor een behandeling. Die toestemming is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van uwet kind en de ouders of voogd.

Ouders of voogd geen inzage in medisch dossier van kinderen vanaf 16 jaar.

U heeft geen recht op inzage in het medisch dossier als uw kind 16 jaar is. Behalve als uw kind daarvoor toestemming geeft.

Voorwaarden om inzage in het medisch dossier van uw kind te regelen

  • U bent gezaghebbend ouder of voogd.
  • Het BSN nummer van uw kind wordt in het ziekenhuis gecontroleerd met behulp van een geldig identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart, vreemdelingendocument) van uw kind.
  • Uw kind heeft een DigiD.
    • Hiermee kunt u inloggen in Mijn Bravis
    • U als ouders of voogd mogen uw kind tot 14 jaar helpen bij het aanvragen en gebruiken van een DigiD. Vul bij de aanvraag de gegevens in van uw kind.
    • Kinderen van 14 jaar of ouder moeten zelf hun DigiD aanvragen en gebruiken. DigiD is vanaf 14 jaar en ouder namelijk strikt persoonlijk.