Uw kind heeft een afspraak

Binnen ons ziekenhuis worden steeds meer zaken digitaal geregeld. Onder andere voor het digitaal versturen van recepten, het aanmelden voor een afspraak en MijnBravis. Om hier gebruik van te kunnen maken is een eenmalige controle van het BSN nummer van uw kind noodzakelijk. Dit om vast te stellen dat het medisch dossier daadwerkelijk het dossier van uw kind is.

  • Het BSN nummer van uw kind wordt in het ziekenhuis gecontroleerd met behulp van een geldig identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart, vreemdelingendocument) van uw kind.
  • Dit geldt voor alle kinderen vanaf 0 jaar. (Dit is bepaald door de Rijksoverheid.) 
  • Dat kan aan de balie in de hal polikliniek en op de polikliniek van het specialisme zelf.
  • Meer informatie Moet ik mij identificeren om medische zorg te ontvangen? | Rijksoverheid.nl

Voorbereiding op de afspraak

U  en uw kind hebben recht op goede informatie. In gesprek met de arts kunnen jullie  de 3 goede vragen stellen.  Deze vragen nodigen de arts uit goede informatie te geven en een open gesprek met jullie te voeren. 

 

Website Kind & Jeugd

Willen u en uw kind meer informatie over een opname in het ziekenhuis? Kijk dan op de speciale website voor kinderen.