Zoek Uw
Zorgcollega app

Contactgegevens van specialisten, huisartsen en andere zorgverleners zijn terug te vinden in de app Zoek Uw Zorgcollega (ZUZ). U kunt zich als zorgverlener aanmelden voor deze app via de bijbehorende website zoekuwzorgcollega. Via het serviceformulier kunt u zich registreren.

Loket huisartsen

Voor meer informatie verwijzen wij u naar lokethuisartsen@bravis.nl

ZUZ app