Autorijden na CVA of TIA

Bij het behalen van uw rijbewijs heeft u een verklaring ingevuld over uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Omdat u een CVA of TIA heeft doorgemaakt, zijn er waarschijnlijk veranderingen opgetreden in uw medische situatie. De gevolgen daarvan kunnen van invloed zijn op uw rijvaardigheid. Uw gezichtsvermogen, motoriek en uw reactievermogen kunnen verminderd zijn. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) stelt daarom eisen aan de rijgeschiktheid van mensen met neurologische aandoeningen. In deze folder van het Bravis ziekenhuis vindt u meer informatie over de eisen die het CBR stelt.

Inleiding

Het rijbewijs is voor veel mensen een groot goed. Het betekent namelijk mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Bij het behalen van uw rijbewijs heeft u een verklaring ingevuld over uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Omdat u nu een CVA (herseninfarct of hersenbloeding) of TIA heeft doorgemaakt, zijn er veranderingen opgetreden in uw medische situatie. De gevolgen daarvan zijn van invloed op uw rijbevoegdheid.

Centraal Bureau Rijvaardigheden

De Europese Unie heeft regels opgesteld over de rijbevoegdheid van mensen na een CVA of TIA. Deze regels zijn opgenomen in de Nederlandse wet en gelden voor alle personen die in het bezit zijn van een rijbewijs. In Nederland kan alleen het Centraal Bureau Rijvaardigheden (CBR) bepalen of u weer rijbevoegd bent na een CVA of TIA. Het soort rijbewijs en de eventuele restverschijnselen na een CVA of TIA bepalen of het CBR u weer geschikt verklaart om te mogen rijden. Voor meer informatie gaat u naar de website van het CBR.
Soorten rijbewijzen
Groep 1 - rijbewijs: personenauto’s en motoren
Groep 2 - rijbewijs: vrachtwagens en bussen

Rijdt u een auto beroepsmatig (bijvoorbeeld als taxichauffeur) dan zijn niet de eisen van een groep 1 rijbewijs maar de eisen van een groep 2 - rijbewijs van toepassing.

Autorijden na een CVA of TIA

Na een CVA of TIA mag u altijd een aantal weken niet autorijden. Hoe lang u niet mag autorijden hangt af van uw soort rijbewijs (groep 1 of groep 2) én van het bestaan van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen na het CVA of TIA die de rijvaardigheid beïnvloeden.

Rijbewijzen groep 1

U mag na een CVA of een TIA minstens 2 weken geen voertuig besturen.


Heeft u 2 weken na het ontstaan van de uitvalsverschijnselen geen lichamelijke en- of geestelijke beperkingen die het rijden zouden kunnen beïnvloeden? Dan kunt u geschikt worden verklaard voor rijbewijzen van groep 1. 

 

Het CBR heeft in dit geval van u een gezondheidsverklaring nodig. Deze verklaring vult u zelf in. Het gaat hier om uw persoonlijke gegevens en deze zijn vertrouwelijk. De kosten van het formulier Gezondheidsverklaring en een eventuele keuring zijn voor uw eigen rekening.

U kunt de Gezondheidsverklaring digitaal invullen via “Mijn CBR”. U logt in met uw DigiD. 

Het is ook mogelijk om een papierenversie van de Gezondheidsverklaring te kopen op de website van het CBR en/of bij uw gemeente (let op: dit bieden niet alle gemeenten aan). 

Als aanvullende informatie kunt u de brief van de neuroloog of revalidatiearts toevoegen. Deze brieven zijn te vinden op “MijnBravis”. Om in te loggen heeft u een DigiD-code nodig. 

Als het CBR voldoende informatie heeft om een beslissing te nemen hoeft u verder niets te doen. U ontvangt een brief met de beslissing van het CBR.

 

Heeft u 2 weken na het ontstaan van de uitvalsverschijnselen nog wel lichamelijke en- of geestelijke beperkingen die het rijden zouden kunnen beïnvloeden? Dan mag u minstens 3 maanden geen voertuig besturen. 

 

3 maanden (of later) na het CVA verstuurt u uw gezondheidsverklaring naar het CBR. Ook nu kunt u de brief van de neuroloog of revalidatiearts toevoegen als extra informatie. Hoe u de gezondheidsverklaring kunt aanvragen en waar u de brief van de neuroloog of revalidatiearts kunt vinden staat eerder beschreven in deze folder.

 

Meestal neemt het CBR pas een beslissing als er een aanvullende keuring heeft plaatsgevonden door een onafhankelijke specialist. Soms is een rijtest met een deskundige op het gebied van de praktische geschiktheid van het CBR nodig. Het CBR  neemt  hiervoor dan contact met u op. 

Rijbewijzen groep 2

U mag na een CVA of een TIA minstens 4 weken geen voertuig besturen.

 

Heeft u 4 weken na het ontstaan van de uitvalsverschijnselen geen lichamelijke en- of geestelijke beperkingen meer die het autorijden zouden kunnen beïnvloeden? Dan kunt u geschikt worden verklaard voor rijbewijzen van groep 2.   

Het CBR heeft van u een gezondheidsverklaring nodig en een door een algemeen arts ingevulde Beroerte-vragenlijst. Deze vragenlijst is te vinden op de website van het CBR.
Als aanvullende informatie kunt u de brief van de neuroloog of revalidatiearts toevoegen. Hoe u de Gezondheidsverklaring kunt aanvragen en waar u de brief van de neuroloog of revalidatiearts kunt vinden staat eerder beschreven in deze folder.
 

Als het CBR voldoende informatie heeft om een beslissing te nemen, hoeft u verder niets te doen. U ontvangt een brief met de beslissing van het CBR. 

Heeft u 4 weken na het ontstaan van de uitvalsverschijnselen wel lichamelijke en- of geestelijke beperkingen die het autorijden zouden kunnen beïnvloeden? Dan mag u minstens 3 maanden geen voertuig besturen.

 

3 maanden (of later)  na het CVA verstuurt u de gezondheidsverklaring en een door een algemeen arts ingevulde beroerte-vragenlijst naar het CBR. Ook nu kunt u de brief van de neuroloog of revalidatiearts toevoegen als extra informatie. Hoe u de gezondheidsverklaring kunt aanvragen staat eerder beschreven in deze folder. Waar u de brief van de neuroloog of revalidatiearts kunt vinden staat eveneens eerder beschreven in deze folder.

 

Meestal  neem thet CBR pas een beslissing als er een aanvullende keuring heeft plaatsgevonden door een onafhankelijke specialist. Soms is een rijtest met een deskundige op het gebied van de praktische geschiktheid van het CBR nodig. Het CBR neemt  hiervoor dan contact met u op.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze dan gerust aan uw behandelend neuroloog of revalidatiearts, of neem contact op met het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)

U kunt telefonisch contact opnemen met het CBR via het telefoonnummer 088 - 227 77 00.
 

08/20

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?