De plasklas (informatie voor ouders en/of verzorgers)

U hebt in overleg met de kinderarts en kinderurotherapeut van het Bravis ziekenhuis besloten dat uw kind wordt opgenomen voor de plasklas. Tijdens de plasklas krijgt uw kind uitleg over de functie van de blaas door de kinderurotherapeut. Zij legt uit hoe de blaas normaal werkt en wat er specifiek anders verloopt bij uw kind waardoor er problemen met de blaas zijn. Tevens krijgt uw kind uitleg over het plassen zelf waarbij de nadruk ligt op hoe, wanneer en hoe vaak een kind moet plassen. In het gesprek met de behandelend arts heeft u al informatie ontvangen over de plasklas. In deze folder kunt u de mondelinge informatie van onze zorgverlener(s) op uw gemak nalezen zodat u uw kind kunt voorbereiden op de plasklas dagopname.

 

 

Inleiding

U hebt in overleg met de kinderarts en de kinderurotherapeut van het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom besloten dat uw kind wordt opgenomen voor de plasklas.

Deze folder bevat informatie over de dagopname.

Verder staat hierin beschreven hoe uw kind zich op deze plasklas dagopname kan voorbereiden.

De dagopname

De dagopname bevat twee onderdelen: diagnostiek en educatie.

 

Diagnostiek

Door middel van flowmetrie.

Bij dit onderzoek plast uw kind in een speciale toilet ook wel computerwc genoemd. In deze speciale toilet zit een meetapparaat dat de kracht van de straal en de hoeveelheid die uw kind uitplast, berekent. Hiermee wordt het plaspatroon van uw kind vastgelegd en vervolgens wordt er gekeken of de blaas leeg is door middel van een echo om zo het blaasprobleem duidelijk te krijgen. Daarna kan er gerichte training aan uw kind worden gegeven.

 

Educatie

Uw kind krijgt informatie over de blaasfunctie en uitleg over het plassen.

 

Tijdens het plassen is het de bedoeling dat uw kind enkele plassen op de flowmeter doet. Dit is een speciaal toilet dat voorzien is van meetapparatuur.

Hiermee wordt het plaspatroon vastgelegd. Na het plassen wordt er een echo van de blaas gemaakt om te controleren of deze leeg is. De blaastrainster, kinderurotherapeut, begeleidt uw kind hierbij.

 

Tijdens de plasklas krijgt uw kind uitleg over de functie van de blaas door de kinderurotherapeut. Zij legt uit hoe de blaas normaal werkt en wat er specifiek anders verloopt bij uw kind waardoor er problemen met de blaas zijn. Tevens krijgt uw kind uitleg over het plassen zelf waarbij de nadruk ligt op hoe, wanneer en hoe vaak een kind moet plassen.

Algemene informatie

De plasklas is op de poli kindergeneeskunde. U krijgt na het eerste bezoek op de plaspoli van de kinderurotherapeut te horen wanneer en hoe laat uw kind aanwezig moet zijn.

De plasklas duurt een dagdeel (ochtend of middag).

 

In de plasklas zit uw kind met twee of drie andere kinderen die ook een blaasprobleem hebben. Het is gewenst dat één van de ouders bij de plasklas aanwezig is.

Het is niet toegestaan dat broertjes en/of zusjes meekomen.

Indien mogelijk moet uw kind met een volle blaas komen.

Hoe verder

Tijdens de plasklas krijgen u en uw kind adviezen waarmee jullie thuis aan de slag kunnen gaan.

Na enkele weken komen jullie terug op de plaspoli. In de tussentijd belt de kinderurotherapeut u en uw kind regelmatig om de voortgang te bespreken.

De uitslagen bespreekt de kinderurotherapeut met de kinderarts. Indien nodig krijgt uw kind een vervolgafspraak bij de kinderarts, uroloog of klinische psycholoog.

Vragen

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u bellen naar:

  • Polikliniek kindergeneeskunde, telefoonnummer 088 – 70 67 297
  • Kinderurotherapeut, telefoonnummer 088 – 70 68 000, dect 6349

 

03/19

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?