Integrale peutergroep De Vroege Vogels

Binnen de peutergroep De Vroege Vogels werken de verschillende professionals vanuit zowel het Bravis ziekenhuis als de Mytylschool intensief samen met u als ouders om de ontwikkeling van uw kind maximaal te kunnen stimuleren

Voor wie

De integrale peutergroep is een samenwerking tussen Mytylschool Roosendaal, het Bravis ziekenhuis en Centrum voor Jeugd en Gezin. Kinderen van 18 maanden tot 4 jaar met een lichamelijke of meervoudige beperking kunnen hier terecht voor een intensieve combinatie van pedagogische behandeling en revalidatie.

Waar

De peutergroep is gesitueerd in het gebouw van de Mytylschool aan de Gezellelaan 13 in Roosendaal.

Samenstelling van het team

Naast de vaste twee pedagogisch behandelaren is er een vast team vanuit de revalidatie dagelijks aanwezig op de peutergroep, te weten een logopedist, ergotherapeut en kinderfysiotherapeut.

Ook zijn een kinderrevalidatiearts, orthopedagoog en maatschappelijk werker betrokken.

Samenwerking

Binnen de peutergroep werken de verschillende professionals vanuit zowel het Bravis ziekenhuis als de Mytylschool intensief samen met u als ouders om de ontwikkeling van uw kind maximaal te kunnen stimuleren. Het Bravis ziekenhuis biedt het revalidatiepersoneel. De Mytylschool biedt, in opdracht van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de pedagogisch behandelaren en orthopedagoog. Waar nodig kunnen het CJG en/of andere belangrijke samenwerkingspartners actief betrokken worden in de behandeling van uw kind.

Kosten

Voor ouders zijn er geen kosten verbonden aan plaatsing op de peutergroep. De gemeente vergoedt een deel van de kosten van de peutergroep. De zorgverzekering vergoedt het andere deel. Voorwaarde is dat de kinderrevalidatiearts beoordeelt dat uw kind kan profiteren van peutergroep De Vroege Vogels. Ook dient de gemeente hiervoor een zogenaamd "zorgarrangement" goed te keuren.

Aanmelding en verwijzing

Een huisarts of kinderarts kan u verwijzen naar een kinderrevalidatiearts ter beoordeling van de mogelijkheid tot plaatsing op peutergroep De Vroege Vogels. Ook kunt u zelf een aanvraag indienen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin van de gemeente waar u woont. De maatschappelijk werker van de peutergroep kan u hierin ondersteunen.

Voor meer informatie

Peutergroep De Vroege Vogels

Gezellelaan 13

4707 CC Roosendaal

Telefoonnummer 0165-558200

vroegevogels@mytylschoolroosendaal.nl

 

04/21

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?