Lucrin-test (test naar puberteitsontwikkeling)

Inleiding

Binnenkort wordt uw kind verwacht op de afdeling kinderdagbehandeling (G2) op locatie Bergen op Zoom. De kinderarts heeft voor hem of haar een onderzoek naar de puberteitsontwikkeling aangevraagd.

Uw kind hoeft hiervoor niet nuchter te zijn en mag ook tijdens de test gewoon eten en drinken.

Wat is een Lucrin-test?

Door middel van de Lucrin-test wordt onderzocht hoe de afgifte van de hormonen LH en FSH door de hypofyse (een klier in de hersenen) functioneert.

De stof Lucrin stimuleert de hypofyse tot afscheiding van de hormonen LH en FSH. Op hun beurt stimuleren deze hormonen de geslachtsklieren tot het maken van geslachtshormonen.

Wanneer de functie van de hypofyse verstoord is, kan dit leiden tot problemen in de puberteitsontwikkeling.

Voorbereiding

Er is geen specifieke voorbereiding nodig voor de test. Uw kind mag gewoon eten en drinken voorafgaand aan en tijdens de test. Eventueel kunt u iets te spelen of lezen meenemen.

Het onderzoek

Bij binnenkomst krijgt uw kind het medicijn Lucrin onderhuids ingespoten. Dit gebeurt met zorg en de nodige afleiding. Nadien mag uw kind bewegen, spelen, eten en drinken.

Na uiterlijk 2,5 uur krijgt uw kind een verdovingspleister geplakt zodat de bloedafname na 3 uur zo pijnvrij mogelijk zal zijn. Na de bloedafname mogen jullie naar huis.

De uitslag

U krijgt een afspraak om terug te komen op de polikliniek na ongeveer een week. Tijdens dit bezoek wordt met u de uitslag van de test en een eventueel vervolgbeleid doorgesproken.

Het kan ook zijn dat, indien dit met u is afgesproken, de uitslag telefonisch wordt medegedeeld.

Wat kunt u uw kind vertellen?

Het is afhankelijk van de leeftijd en de aard van uw kind in hoeverre u in detail vertelt wat er gaat gebeuren. Wees in elk geval eerlijk in datgene wat u vertelt.

U kunt vertellen dat uw kind prikjes krijgt. Dat er één keer een stofje ingespoten en één keer bloed afgenomen wordt. Tot slot kunt u vertellen dat u na het onderzoek samen weer naar huis gaat.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u contact opnemen.

  • Polikliniek kindergeneeskunde 088 – 70 67 297
  • Afdeling kinderdagbehandeling 088 – 70 67 565
  • Of maak voor niet spoedeisende vragen gebruik van BeterDichtbij app

 

03/24

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?