Synacthentest (ACTH test) onderzoek van de bijnieren

Uw kind is in het Bravis ziekenhuis onder behandeling van een kinderarts en zal binnenkort opgenomen worden op de kinderdagverpleging voor een synacthentest. Met de synacthentest wil de dokter onderzoeken of de bijnier goed werkt. In het gesprek met de kinderarts heeft u al informatie ontvangen over de behandeling. In deze folder kunt u de mondelinge informatie op uw gemak nalezen, zodat u uw kind kunt voorbereiden op de behandeling.

Inleiding

De kinderarts heeft voor u een synacthentest afgesproken. Dat is een test waarbij in het bloed gemeten wordt hoe de bijnier functioneert. De bijnieren liggen als kapjes boven op de nieren. De buitenste laag van de bijnier, de bijnierschors, maakt verschillende hormonen waaronder het hormoon cortisol (bijnierschorshormoon).

Waarom een synacthentest

Met een synacthentest wil de dokter onderzoeken of de bijnier goed werkt. Cortisol is een belangrijk hormoon dat er voor zorgt dat de stofwisseling goed verloopt. Bijvoorbeeld het op peil houden van het bloedsuikergehalte en belangrijke lichaamsfuncties zoals het regelen van de bloeddruk.

ACTH (=synacthen) is een hormoon dat door de hypofyse gemaakt wordt. Dit is een klein orgaantje in de hersenen. ACTH stimuleert de bijnieren tot het maken van cortisol en andere bijnierhormonen. Door synacthen toe te dienen, wordt de bijnier tijdelijk aangezet tot het afgeven van extra cortisol. Door na toediening op verschillende tijden bloed af te nemen en de hoeveelheid cortisol te meten, kan bepaald worden of de bijnier voldoende werkt.

Voorbereiding

U meldt zich op de afgesproken dag en tijd op de kinderdagbehandeling (G2) in het Bravis ziekenhuis op locatie Bergen op Zoom.

Uw kind hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek en mag gewoon tijdens het onderzoek eten en drinken.

Verdovingspleister

Tijdens het onderzoek moet uw kind geprikt worden. Om dit prikken minder pijnlijk te maken, wordt een verdovingspleister geplakt (Rapydan of Emla). De pleister bevat een zalf die de huid verdooft.

Infuus

Omdat meerdere keren bloed moet worden afgenomen, krijgt uw kind een infuus. Hiervoor krijgt uw kind een prik in de hand of arm. Na die prik blijft er een dun, plastic buisje in het bloedvat zitten. Dit is het infuus. Via dat buisje neemt de verpleegkundige bloed af, zodat uw kind niet steeds opnieuw geprikt hoeft te worden. Ook wordt via het infuus het hormoon synacthen toegediend.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek mag u bij uw kind blijven. Uw kind moet tijdens het onderzoek in bed blijven en mag alleen onder begeleiding naar de wc.

Nadat uw kind het infuus heeft gekregen, neemt de verpleegkundige na ongeveer vijftien minuten hieruit bloed af (hier voelt uw kind niets meer van). Daarna krijgt uw kind de synacthenvloeistof via het infuus; dit kan een beetje koud aanvoelen. In totaal moet er bij uw kind drie keer bloed worden afgenomen via het infuus met tussenpozen van een half uur. Na het onderzoek verwijdert de verpleegkundige het infuus en mag uw kind weer naar huis.

U bent voor het onderzoek ongeveer drie uur in het ziekenhuis. Het afnemen van het bloed duurt slechts enkele minuten per keer.

De uitslag

Het duurt ongeveer twee tot drie weken voordat de uitslagen van het onderzoek bekend zijn. De uitslag wordt met u besproken door de kinderarts. Dit kan via een telefonisch consult of via een controle op de polikliniek.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen.

  • Afdeling kinderdagbehandeling: 088 - 70 67 565
  • Polikliniek kindergeneeskunde: 088 - 70 67 297
  • Of maak voor niet spoedeisende vragen gebruik van BeterDichtbij app

 

03/24

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?