Trombosedienst

Inleiding

Uw behandelend arts heeft u antistollingsmiddelen voorgeschreven om stolselvorming (trombose) in het bloed te behandelen en/of te voorkomen. U bent verwezen naar de trombosedienst in het Bravis ziekenhuis. De trombosedienst begeleidt u en adviseert u tijdens de behandeling tegen trombose.

Doel antistolling

De antistollingsmiddelen Acenocoumarol of Fenprocoumon (= Marcoumar®) maken het bloed minder stolbaar. De dosering van deze medicijnen moet precies in balans zijn. Een te groot antistollingseffect geeft kans op bloedingen; een te klein antistollingseffect geeft kans op (terugkeren van) trombose. Daarom wordt regelmatig de stolbaarheid van uw bloed gemeten. De stolbaarheid wordt uitgedrukt in INR. Hoe hoger de INR, hoe minder stolbaar het bloed is.

Uw behandelend arts bepaalt hoe lang de behandeling duurt. De trombosedienst verzorgt de controles en doseert aan de hand van de INR uitslag.

Bereikbaarheid

U kunt de trombosedienst telefonisch bereiken op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 70 68 380, via fax nummer 088 70 68 424 of via e-mail trombosedienst@bravis.nl

 

Buiten deze tijden is in dringende gevallen de dienstdoende analist te bereiken via het centrale nummer van het ziekenhuis, tel: 088 70 68 000.

Uw bereikbaarheid

Zorg ervoor dat u op de dag van de INR controle tussen 13.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar bent voor eventuele vragen of aanpassingen van de dosering. Als huisbezoek medisch noodzakelijk is, bezoekt de medewerker van de bloedafname u op de dag van controle tussen 07.30 en 13.00 uur. Neem tijdig contact op met de trombosedienst als u verhinderd bent. Er wordt dan een andere afspraak gemaakt.

 

Gaat u met vakantie of bent u langere tijd niet bereikbaar? Geef dit dan tijdig door aan de medewerker van de trombosedienst. Uw controledatum wordt dan aangepast en u krijgt een brief mee met belangrijke medische informatie over uw antistollingsbehandeling. Deze brief is bestemd voor artsen in het buitenland.

Is uw bloed in een ander ziekenhuis gecontroleerd op stolling? Geef dan de uitslagen en de laatste dosering van uw medicijnen door aan de trombosedienst.

Zelf meten van de INR

Bij de trombosedienst van het Bravis ziekenhuis bestaat de mogelijkheid om zelf uw INR te meten door middel van een vingerprik. U hoeft dan niet meer naar een prikpost te gaan en u komt maar een paar keer per jaar op controle bij de trombosedienst.

U komt in aanmerking voor zelf meten van de INR als:

 • Er sprake is van een langdurige antistollingsbehandeling.
 • U een computer met internetverbinding heeft en hier goed mee om kunt gaan.
 • De arts trombosedienst vindt dat u voldoet aan de toelatingseisen.

 

Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact op met één van de doseeradviseurs van het zelf meet team. Zij zijn dagelijks tussen 10.00 en 11.30 uur te bereiken op telefoonnummer: 088 70 68 380.

Doseerkalender

Na iedere controle door de trombosedienst ontvangt u de volgende dag uw doseerkalender. Als u de dag na bloedafname de kalender niet ontvangen heeft, neem dan vóór 16.00 uur contact op met de trombosedienst. Bij iedere volgende bloedafname (INR controle) neemt u de kalender mee voor de medewerker bloedafname.

Digitale kalender

Trombosedienst Bravis ziekenhuis biedt een digitaal webportaal aan. Hier kunt u, door middel van inloggen, uw kalender inzien en bijzonderheden melden.

Indien u het webportaal heeft geactiveerd kunt u ook gebruik maken van de Tropaz-APP.

Verdere informatie hierover kunt u vinden op de homepagina van de website www.bravisziekenhuis.nl

Kies afdelingen – Trombosediens - Tropaz

Toelichting kalender

De kalender opent u door eerst de zijkanten langs de perforatierand even om te vouwen en af te scheuren. Scheur daarna de onderrand open.

 

Lees eerst de belangrijke informatie

 

 • Innemen van de tabletten

Neem de tabletten in volgens de kalender, steeds op hetzelfde tijdstip. Bij voorkeur rond 18.00 uur, voor of na de avondmaaltijd. Deze regelmaat is zeer belangrijk voor de werking van het medicijn. Neem het aantal tabletten voor de betreffende dag tegelijk in en kruis het af.

 

 • Regelmatige controle

De tijd tussen de controleafspraken is afhankelijk van hoe stabiel de INR bij u is. Houd u zich strikt aan deze controleafspraken. Het is belangrijk dat u de dag van de controle telefonisch bereikbaar bent voor eventuele vragen en/of aanpassingen van de dosering.

 

 • Medicijnen

Verandering in medicijngebruik (ook van vrij verkrijgbare thuismedicatie) kan de stolbaarheid van het bloed beïnvloeden. Daarom is het belangrijk dat u doorgeeft wanneer u injecties of vaccinaties gaat krijgen. Schrijft een arts u medicijnen voor? Vertel dan dat u antistollingsmiddelen gebruikt.

 

 • Veranderingen van uw gezondheidstoestand

Veranderingen in de gezondheidstoestand zoals infectie, koorts, diarree en braken kunnen de stolbaarheid van het bloed sterk beïnvloeden.

 

 • Bloedingen

Door het gebruik van antistollingsmiddelen bent u kwetsbaarder voor bloedingen. Bij een verwonding zult u langer bloeden dan normaal.

 

 • Behandeling

Bezoekt u een arts of tandarts? Komt u voor een behandeling of opname in het ziekenhuis? Vertel dan dat u antistollingsmiddelen gebruikt. Geef tijdig aan de trombosedienst door welke behandeling u krijgt.

 

 • Zwangerschap

Acenocoumarol en Fenprocoumon zijn schadelijk voor het ongeboren kind. Als u een zwangerschapswens heeft, moet u dit bespreken met de arts die de antistollingsmiddelen voorschrijft. De arts past het beleid voor medicatie en controle tijdens de zwangerschap aan. Maak ook een afspraak met uw huisarts of gynaecoloog.

 

 • Vakantie of afwezigheid

Geef de periode waarin u met vakantie bent en het land van bestemming tijdig door. Uw controle wordt hierop aangepast en u krijgt een medische brief mee die belangrijk is voor de artsen in uw vakantieland als daar controles moeten worden uitgevoerd.

 

Patiëntnummer

Vermeld dit nummer altijd bij telefonisch of e-mail contact met de trombosedienst.

 

Begindatum kalender

Dit is de datum waarop het doseringsritme begint (altijd de dag na de INR controle).

Indien u een aanpassing van de dosering op de dag van INR controle  telefonisch heeft ontvangen, staat deze ook op de kalender genoteerd. Let dus altijd goed op de datum.

 

Antistollingsmiddel

Het antistollingsmiddel dat de behandelend arts heeft voorgeschreven. Bijvoorbeeld Acenocoumarol of Fenprocoumon (=Marcoumar®).

 

INR

De afkorting INR betekent: International Normalized Ratio. De hoogte van de INR is een internationale maat voor de stolbaarheid van het bloed.

 

Streefwaarde INR

De waardes waartussen de INR bij voorkeur ligt.

 

Hercontrole

De datum van de volgende bloedafname (INR controle).

 

Controlelocatie

Plaats van afname (prikpost of aan huis).

 

Toelichting doseringstabel

In de 1e kolom staan de weekdagen.

 

In de 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e kolom staan de data en het aantal in te nemen tabletten voor die dag. Na inname zet u een kruisje in het vakje van betreffende datum.

 

Onder de doseringstabel staat mogelijk een opmerking en/of vraag van de doserend arts aan u gesteld.

 

U volgt de kalender en op de dag van de volgende INR controle laat u bloed afnemen op de prikpost of aan huis. U ontvangt de nieuwe kalender op de dag na bloedafname (INR controle). Ga met de “oude” kalender verder tot u de nieuwe heeft ontvangen. U volgt dan direct weer de nieuwe kalender.

De laatste pagina van het boekwerkje dient als informatie voor de medewerker bloedafname. Zij noteren daar informatie op, scheuren dit af en leveren dit aan de trombosedienst zodat belangrijke informatie verwerkt wordt.

Neem direct contact op met de trombosedienst bij:

 • Verhindering van de controleafspraak.
 • Een vergeten of verkeerd ingenomen dosis tabletten.
 • Verandering of stoppen van medicijngebruik.
 • Ziekte.
 • Een niet te stelpen lichte bloeding.
 • Een blauwe plek op de huid.
 • Bloedverlies bij de urine of de ontlasting.
 • Een afspraak voor een ingreep door een arts of tandarts.
 • Opname/ontslag ziekenhuis.
 • Zwangerschap terwijl u al antistollingsmiddelen gebruikt.

 

De arts kan zo nodig de dosering van de antistollingsmiddelen tijdelijk aanpassen aan de situatie.

 

Heeft u last van ernstige gezondheidsklachten? Heeft u een ongeval gehad? Heeft u last van ernstige bloedingen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw huisarts (buiten kantooruren met de huisartsenpost).

 

08/20

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?