Sterftecijfers

Ziekenhuizen zijn ieder jaar verplicht hun sterftecijfers te publiceren; de zogenaamde Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR).

Hoeveel mensen jaarlijks in een ziekenhuis overlijden is snel uitgerekend. Dit cijfer geeft echter niet aan of het aantal sterfgevallen in het ziekenhuis afwijkt ten opzichte van andere ziekenhuizen. De exacte cijfers vergelijken is moeilijk. Het ene ziekenhuis heeft bijvoorbeeld meer patiënten met een levensbedreigende ziekte dan het andere, is groter of kleiner of de complexiteit van een ziekte verschilt.

HSMR

Hospital Standarised Mortality Rate (HSMR is een indicator om de sterftecijfers tussen de ziekenhuizen te kunnen vergelijken. Het landelijk gemiddelde - en dus de norm - wordt bij de HSMR gesteld op 100. De HSMR van een ziekenhuis kan daar boven, precies op, of onder liggen.

Werkelijk en verwacht

Voor de berekening van de HSMR wordt gekeken naar de verhouding tussen het werkelijke en het 'verwachte' aantal sterfgevallen. Voor het berekenen van het verwachte aantal sterfgevallen wordt gekeken naar het profiel van de patiënt. Zijn aandoening, leeftijd en conditie spelen immers een rol in de kans op overleving.

Beleid

Binnen het Bravis ziekenhuis worden de uitkomsten besproken met de specialisten. Een commissie onderzoekt waar binnen het ziekenhuis verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Het Bravis ziekenhuis voert daarnaast ook een laagdrempelig beleid ten aanzien van patiënten in de palliatieve fase. Terminale patiënten krijgen de gelegenheid in het ziekenhuis te blijven om in die veilige omgeving te kunnen sterven.

Cijfers

De HSMR van Bravis ziekenhuis over verslagjaar 2021 is 112 (95% betrouwbaarheidsinterval is 102-122).
Bekijk de lijst op basis waarvan het sterftecijfer wordt berekend. 

Informatie

Meer informatie over de HSMR vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).