Dagopname

U heeft met uw specialist afgesproken dat u binnenkort een kortdurende operatie of een onderzoek ondergaat. Bij bepaalde onderzoeken of operaties is het voldoende om enkele uren tot een dag op een speciaal daarvoor ingerichte verpleegafdeling te verblijven. U wordt in het Bravis ziekenhuis dan opgenomen op de afdeling dagopname. Deze folder geeft informatie over de afdeling dagopname.

Inleiding

In overleg met uw arts is afgesproken dat u een kortdurende operatie of behandeling ondergaat. Bij bepaalde onderzoeken of operaties is het voldoende om enkele uren tot een dag op een speciaal daarvoor ingerichte afdeling te verblijven. U wordt dan opgenomen op de afdeling dagopname.

 

Het opnameplein meldt u schriftelijk of telefonisch de datum en het tijdstip van opname. Er wordt geprobeerd rekening te houden met uw wensen. Als u tot tweemaal toe niet kunt ingaan op een oproep voor opname, zijn wij helaas genoodzaakt u weer achteraan op de wachtlijst te plaatsen.

Moet u door omstandigheden uw dagopname afzeggen? Meld dat dan zo spoedig mogelijk bij het bureau planning en opname en uw behandelend specialist. Ook als u niet langer op de wachtlijst wenst te blijven, verzoeken wij u dit aan ons door te geven.

Het bureau planning en opname is op werkdagen te bereiken tussen 08.00 uur en 17.00 uur op het volgende telefoonnummer: 088 - 70 67 365.

Let op:

 • Het kan voorkomen dat een geplande opname en/of operatie op het laatste moment toch niet doorgaat. Dat kan komen door bijvoorbeeld spoedopnames of door andere, niet te voorkomen omstandigheden.
 • Is er iets veranderd in uw gezondheid tussen het bezoek aan het opnameplein en de dag van de operatie? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de secretaresse van het opnameplein. Dit is belangrijk voor het doorgaan van de operatie.

Voorbereiding thuis

 • Neem de folder anesthesie en de folder nuchterbeleid voor volwassenen vanaf 16 jaar door. Hierin vindt u instructies over het nuchter blijven voor uw operatie.
 • Het is belangrijk dat u ’s ochtends voordat u naar het ziekenhuis komt, gedoucht heeft of in bad bent geweest. Verwijder nagellak en make-up.
 • Laat uw sieraden, ook uw trouwring, thuis. Ringen die u niet afkrijgt, moet u door een juwelier laten verwijderen. U mag ook geen piercings dragen. Draagt u toch sieraden, dan moeten deze in het ziekenhuis verwijderd worden. De kans op beschadiging of verlies is dan aanwezig. Het ziekenhuis draagt hiervoor geen aansprakelijkheid. Mogelijk kan de operatie niet doorgaan.
 • Zorg voor een contactpersoon die de hele dag telefonisch bereikbaar is terwijl u opgenomen bent.
 • Zorg ervoor dat iemand u op de dag van de operatie brengt en weer ophaalt. Na de operatie of behandeling is het niet verantwoord en toegestaan om zelf een voertuig te besturen of met openbaar vervoer te reizen.
 • Na uw thuiskomst moet er iemand bij u blijven tot de volgende morgen 08.00 uur. U mag dus niet alleen zijn. Regel dit van tevoren.
 • Heeft u diabetes en spuit u insuline? Neem dan uw insulinepennen mee.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis voor opname?

 

Wat neemt u mee?Waarom?
Een geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning.In het ziekenhuis geldt een wettelijke identificatieplicht.
Mobiele telefoon (als u die heeft).U kunt gratis gebruikmaken van het WiFi-netwerk. U heeft geen wachtwoord nodig. Ook kunt u zelf contact met uw naasten onderhouden.
Onder behandeling bij de trombosedienst? Neem uw doseerkalender mee.Trombosedienst inlichten van uw operatie.
Neem uw eigen medicatie in de originele doosjes mee. Ook insulinepennen en puffers. 
Eventueel eigen lectuur en/of muziek (incl. koptelefoon). 

Kostbaarheden thuis laten

Neem geen waardevolle voorwerpen of grote geldbedragen mee naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis kan geen aansprakelijkheid nemen voor uw eigendommen; ook niet als u deze opbergt in een patiëntenkluisje. Mist u na uw ziekenhuisverblijf toch een eigendom? Meld dit dan bij de secretaresse van de dagopname. Ook als een medewerker schade aan uw persoonlijke eigendommen veroorzaakt, neemt u contact op met de secretaresse van de dagopname.

Waar meldt u zich?

 • Op locatie Bergen op Zoom meldt u zich bij de receptie via de hoofdingang (route 75).
 • Op locatie Roosendaal meldt u zich bij de receptie via de hoofdingang (route 100).

Verblijf op de afdeling

Openingstijden

In principe gaan alle patiënten diezelfde dag naar huis. Als uw behandelend arts vindt dat u langer moet blijven, wordt u overgeplaatst naar een andere afdeling. De afdeling is geopend van 07.30 uur tot 19.30 uur.

Gemengd verplegen

In het ziekenhuis is “gemengd verplegen” algemeen ingevoerd. “Gemengd verplegen” betekent dat vrouwen en mannen op dezelfde kamer worden verpleegd.

Bezoek

Er is geen bezoek mogelijk op de afdeling. Natuurlijk zijn er uitzonderingen te bedenken. Een verzoek hiertoe kunt u met de verpleegkundigen bespreken.

Polsbandje

Tijdens uw verblijf krijgt u een polsbandje. De verpleegkundigen en artsen kunnen u hiermee identificeren. Veel patiënten vinden dit lastig en onnodig. Zij gaan ervan uit dat zij zelf kunnen zeggen wie zij zijn. Meestal is dit ook zo. Maar wat als u ernstig ziek wordt of bijvoorbeeld een verdoving heeft gehad? Om het risico op een verwisseling van patiënten te verkleinen, is het noodzakelijk en verplicht om altijd het polsbandje te dragen.

Patiëntenkluisjes

Op de afdeling is een gratis kluisje met codeslot. De gebruikersinstructie is bij ieder bed aanwezig.

Voeding

De broodmaaltijden zijn standaard. Als u andere voedingsgewoonten heeft vanwege bijvoorbeeld geloof, dieet of omdat u vegetariër bent, geef dit dan door aan de afdelingsassistente of verpleegkundige.

Roken

In het ziekenhuis geldt een wettelijk rookverbod. Dit betekent dat u nergens in het ziekenhuis en op het ziekenhuisterrein mag roken.

Parkeren

De parkeerplaatsen liggen rondom het gebouw en zijn dag en nacht te bereiken. Een aantal plaatsen is gereserveerd voor invaliden en taxi’s. Er is camerabewaking op alle terreinen. Op alle parkeerterreinen geldt betaald parkeren. Let op: u kunt alleen afrekenen met uw bankpas en pincode.

De opritten naar de hoofdingang en de ingang naar de poliklinieken, revalidatie of poortgebouw moeten vrij blijven voor noodgevallen en voor de brandweer. U kunt hier wel afgezet of opgehaald worden. Bij de ingangen staan rolstoelen.

Pijn – pijnmeting – pijnbestrijding

De ernst van pijnklachten na een letsel of operatie wisselt en is niet altijd voorspelbaar. Daarnaast is pijnbeleving heel persoonlijk. Ook de hoeveelheid pijnstillers, die nodig is voor goede pijnstilling, is voor ieder mens verschillend en niet goed te voorspellen.

De basis van het verminderen van pijn is de vroege herkenning en behandeling. Daarom vraagt de verpleegkundige naar uw pijnbeleving. Voor pijnbestrijding kunnen verschillende medicijnen worden gebruikt.

Bloedafname laboratorium

Op verzoek van uw behandelend arts kan bij u bloed afgenomen worden voor nader onderzoek in het laboratorium. De bloedafname wordt gedaan door medewerkers van het laboratorium. Lichaamsmateriaal, bijvoorbeeld bloed, wordt afgenomen voor diagnostische en therapeutische doeleinden. Lichaamsmateriaal dat na analyse overblijft, kan anoniem voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Het is dan onbekend van wie het materiaal afkomstig is. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal? Dan kunt u dit melden bij de afname. Uw bezwaar wordt in het computersysteem geregistreerd. Uw bloed wordt dan niet voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt.

Hoe voorkomen wij samen infecties?

Elke opname of behandeling in een ziekenhuis betekent voor iedere patiënt een verhoogd risico op het krijgen van een infectie. Met een aantal maatregelen proberen we dit risico zo klein mogelijk te houden. Micro-organismen zoals bacteriën en virussen worden door handen en materialen overgebracht. In het ziekenhuis nemen wij maatregelen om die overdracht zo veel mogelijk te voorkomen. Daarom desinfecteren artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en andere medewerkers vaak hun handen en dragen zij geen ringen, horloges of armbanden. Doen zij dit in uw ogen niet (voldoende)? Spreek onze artsen en medewerkers er dan gerust op aan. Maar u en uw bezoek kunnen zelf ook voorkomen dat u een infectie krijgt. Vermijd onnodig (hand)contact met uw wonden, infusen en/of katheters en was regelmatig uw handen.

Bacteriën die minder gevoelig zijn voor antibiotica

Sommige bacteriën zijn verminderd gevoelig voor antibiotica. Voorbeelden hiervan zijn MRSA, ESBL en VRE. Om verspreiding hiervan binnen het ziekenhuis te voorkomen, controleren we alle patiënten die een verhoogd risico lopen om zo’n bacterie bij zich te dragen.

Om dat te bepalen vragen wij u o.a.:

 • of u de afgelopen twee maanden in een ziekenhuis/zorginstelling buiten Nederland geweest voor opname of behandeling;
 • of u werkt met levende varkens, vleeskalveren en/of vleeskuikens;
 • of u woont op een varkens-, vleeskalveren- en/of vleeskuikenhouderij;
 • of u een huisgenoot, partner of mantelzorger van een MRSA-drager bent.

Beantwoordt u een van deze vragen met ja, dan voeren we wat testen bij u uit. Draagt u zo’n minder gevoelige bacterie bij u, dan hoeft dit over het algemeen geen problemen op te leveren. Bij een eventuele infectie wordt een antibioticum gebruikt.

Het Bravis ziekenhuis zorgt ervoor dat de mogelijke verspreiding van de bacterie naar andere patiënten en medewerkers wordt voorkomen. De patiënt wordt apart verpleegd in een eenpersoonskamer. Er zijn extra voorzorgsmaatregelen, zoals het dragen van handschoenen, schort en/of masker door medewerkers en artsen.

Ontslag en weer naar huis

U krijgt van de verpleegkundige advies over pijnmedicatie. Als paracetamol wordt geadviseerd, moet u die zelf kopen. Overige medicatie krijgt u op recept mee en kunt in de poliklinische apotheek ophalen.

De poliklinische apotheek is van 08.00 uur tot 17.30 uur geopend. Na 17.30 uur gaat de poliklinische apotheek over in een dienstapotheek.

 • Op locatie Bergen op Zoom vindt u de poliklinische apotheek op route 37 in de hal van de polikliniek.
 • Op locatie Roosendaal vindt u de poliklinische apotheek op route 22 in het Poortgebouw.

Complicaties

Krijgt u na de operatie thuis problemen, bijvoorbeeld ernstige pijn of veel bloedverlies? Neem dan contact op.

 • Tijdens kantooruren met de polikliniek van uw specialist. Het telefoonnummer vindt u op uw ontslagformulier.
 • Na 17.00 uur en in het weekend tot 14 dagen na de operatie belt u met de afdeling spoedeisende hulp:

  • Locatie Bergen op Zoom: 088 – 70 67 302.
  • Locatie Roosendaal: 088 – 70 68 889.

Tot slot

Rechten en plichten

In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de patiëntenrechten en patiëntenplichten vastgelegd.

Meer informatie kunt u lezen op de website https://www.bravis.nl/rechten-en-plichten en/of in de folder “Uw rechten en plichten als patiënt”.

Kwaliteitsbewaking

Het ziekenhuis is wettelijk verplicht de kwaliteit van zorg systematisch te bewaken en te verbeteren. Dat kan alleen wanneer het ziekenhuis daar zelf onderzoek naar doet. Bij dat onderzoek gebruikt het ziekenhuis gegevens over patiënten. Bijvoorbeeld gegevens over de reden van opname, over de arts die de patiënten opereert en over de behandeling. Ook wordt genoteerd of er bij de behandeling complicaties ontstaan. Met de resultaten van dit onderzoek kan het ziekenhuis maatregelen nemen om complicaties in de toekomst te voorkomen.

De gegevens over patiënten zijn streng beveiligd. Alle gegevens die in het kader van de kwaliteitsbewaking worden verzameld, worden anoniem gebruikt. Uw privacy komt dus niet in gevaar. Het gebruik van gegevens voor kwaliteitsbewaking is in een reglement vastgelegd. Dit reglement kunt u opvragen bij het Patiënten Service Bureau. Wanneer u niet wilt dat uw gegevens anoniem gebruikt worden om de kwaliteit in het ziekenhuis te verbeteren, dan kunt u dit kenbaar maken. U kunt dit melden bij de medewerkers van het Patiënten Service Bureau.

MijnBravis

Als patiënt van het Bravis ziekenhuis kunt u gebruikmaken van MijnBravis. In uw digitale dossier ziet u onder meer uw afspraken, uitslagen van onderzoeken en correspondentie van uw specialist aan uw huisarts. Inloggen doet u via www.bravis.nl met uw DigiD met sms-functie of via de DigiD app.

Kijk voor meer informatie op onze website www.bravis.nl of neem contact op de vrijwilligers van de DigiTuin. Zij helpen u graag bij vragen. De DigiTuin is geopend van maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.

 • Locatie Bergen op Zoom: telefoonnummer 088 – 70 66 588.
 • Locatie Roosendaal: telefoonnummer 088 – 70 68 683.

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daarvoor verantwoordelijk acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, de teamleider van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek uw probleem niet op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

 • Locatie Bergen op Zoom Patiënten Service Bureau

Telefoonnummer 088 -70 67 795, e-mail: psb.boz@bravis.nl

 • Locatie Roosendaal Patiënten Service Bureau

Telefoonnummer 088 – 70 68 576, e-mail: psb.rsd@bravis.nl

Vragen

Wanneer u nog vragen heeft voordat u opgenomen wordt, belt u dan gerust. U kunt ons op werkdagen bellen tussen 08.30 uur en 16.30 uur.

Vragen m.b.t. verpleegkundige zorg:

 • Locatie Bergen op Zoom: 088 - 70 67 140.
 • Locatie Roosendaal: 088 - 70 68 252.

Vragen m.b.t. opnamedag/tijdstip:

 • 088 - 70 67 365.

Medische vragen:

Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw arts via het algemeen ziekenhuisnummer :

 • 088 -70 68 000.

 

01/24

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?