Myocard scintigrafie

Uw specialist heeft u verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis voor een myocard scintigrafie. Myocard betekent hartspier. Een myocard scintigrafie is een onderzoek waarbij een afbeelding van het hart wordt gemaakt zowel in rust als na inspanning. Het rustonderzoek duurt een tot anderhalf uur. Het inspanningsonderzoek duurt ongeveer twee uur. In het gesprek met uw arts heeft u al informatie ontvangen over het onderzoek. In deze folder van het Bravis ziekenhuis kunt u de mondelinge informatie nog eens nalezen zodat u zich voor kunt bereiden op het onderzoek.

Inleiding

Met uw instemming heeft uw behandelend specialist u verwezen voor een myocard scintigrafie. Dit onderzoek bestaat uit twee delen. Eerst een rustonderzoek en een aantal dagen later een inspanningsonderzoek. De onderzoeken vinden plaats op de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde.

Wat is myocard scintigrafie?

Myocard betekent hartspier. Een myocard scintigrafie is een onderzoek waarbij een afbeelding van het hart wordt gemaakt zowel in rust als na inspanning. Het rustonderzoek duurt één tot anderhalf uur. Het inspanningsonderzoek duurt ongeveer twee uur. Het inspanningsonderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een hometrainer (fietsen). Kunt u onvoldoende fietsen of om een andere reden geen inspanning leveren? Dan kan door toediening van een medicijn een kunstmatig inspanningseffect worden opgewekt. Bij beide onderzoeken krijgt u een licht radioactieve vloeistof toegediend.
Het hartspierweefsel neemt deze vloeistof op en zendt gedurende een beperkte tijd zwakke straling uit. Daardoor is het mogelijk met een gammacamera het hart af te beelden.

De cardioloog krijgt op deze manier informatie over de doorbloeding van uw hart. Zo kan bijvoorbeeld worden nagegaan of er bij inspanning een slechtere doorbloeding optreedt of hoe groot een hartinfarct is geweest. De radioactiviteit verdwijnt weer snel uit uw lichaam en in de praktijk ondervindt u daar geen nadelige gevolgen van. Het stralingsrisico is namelijk verwaarloosbaar klein.

Voorbereiding op het rustonderzoek

U mag een licht ontbijt, bijvoorbeeld één boterham met beleg (geen kaas) gebruiken. Verder zijn er geen speciale voorbereidingen nodig. U mag koffie of thee drinken. Bij diabetes mag u zich gewoon aan uw dieet houden. Medicijnen moet u voor dit deel van het onderzoek gewoon doorgebruiken. Informatie over de medicijnen die u gebruikt is belangrijk. Breng daarom een recente medicijnlijst mee naar het rustonderzoek.

Rustonderzoek

Een medisch nucleair werker haalt u op uit de wachtkamer. Via een injectie in een ader van uw arm krijgt u een licht radioactieve stof toegediend. Na dertig minuten kunnen de foto’s worden gemaakt. In de tussenliggende tijd gaat u naar een wachtkamer waar u direct een beker vla of melk krijgt. Twintig minuten later krijgt u nog twee bekers water te drinken. Dit is allemaal nodig om zo optimaal mogelijk foto’s te kunnen maken.

De medisch nucleair werker haalt u weer op uit de wachtkamer. U maakt het bovenlichaam bloot. Eerst krijgt u op het bovenlichaam plakkers om uw hartslag tijdens het onderzoek te registreren met behulp van een ECG (hartfilmpje). Vervolgens worden de foto’s gemaakt.

U ligt daarbij op uw rug met de armen boven het hoofd. De gammacamera draait in ongeveer acht minuten om uw hart heen. Hierna wordt een CT scan gemaakt met hetzelfde apparaat. U blijft goed stil liggen en de onderzoekstafel schuift een stukje. De CT scan duurt een paar minuten. Tijdens de CT scan krijgt u twee keer de opdracht om in te ademen, uit te ademen en ongeveer tien seconden niet te ademen. Het maken van de foto’s duurt in totaal ongeveer vijftien minuten. Als de foto’s gemaakt zijn, is het onderzoek klaar en mag u gaan. U krijgt een afspraak voor het inspanningsonderzoek mee.

Voorbereiding op het inspanningsonderzoek

Belangrijk: 24 uur van tevoren mag u geen koffie, thee, cola, cacao, banaan of energiedrankjes gebruiken.

Dit geldt ook voor pijnstillers met coffeïne (merknamen: paracetamol coffeine, APC, Excedrin, Panadol Plus, Finimal, Paracof, Antigrippine, Daro hoofdpijnpoeder, Sanalgin, Paradon en Saridon).

Op de dag van het onderzoek mag u een licht ontbijt, bijvoorbeeld één boterham met beleg (geen kaas) gebruiken. Hierbij mag u wel vruchtensap of water drinken. Bij diabetes mag u zich gewoon aan uw dieet houden, behalve de bovengenoemde producten. Voor het inspanningsonderzoek is het soms nodig om twee dagen van tevoren (48 uur) met het gebruik van bepaalde medicijnen te stoppen. Dit wordt met u besproken op de dag van het rustonderzoek. Volg deze richtlijn altijd op. Breng de medicijnen die gestopt zijn mee op de dag van het inspanningsonderzoek. Direct na het inspanningsonderzoek mag u deze medicijnen weer volgens voorschrift gebruiken.

Inspanningsonderzoek met fietsen

Een medisch nucleair werker haalt u op uit de wachtkamer en u maakt het bovenlichaam bloot. U krijgt eerst een infuusnaald ingebracht in een ader van uw arm. Op het bovenlichaam worden zuignopjes aangebracht om de hartslag tijdens het onderzoek te kunnen registreren met behulp van een ECG. U gaat fietsen op een hometrainer. Draag daarom gemakkelijk zittende kleding, bijvoorbeeld een lange broek en schoenen met vlakke zolen. Tijdens het fietsen beoordeelt de nucleair geneeskundige regelmatig het ECG en wordt met tussenpozen uw bloeddruk gemeten. Bij maximale inspanning krijgt u de radioactieve vloeistof toegediend. Daarna moet u nog één minuut fietsen. De fietstest duurt vijf tot tien minuten.

U wacht daarna in een speciale wachtruimte, waar soms uw hartslag en bloeddruk nog worden gecontroleerd. U krijgt direct een beker vla of melk. Dertig minuten later krijgt u nog eens twee bekers water te drinken. Na ongeveer een uur kunnen de foto’s worden gemaakt op dezelfde manier als bij het rustonderzoek. Vlak voor het maken van de foto’s wordt de infuusnaald verwijderd. Als de foto’s gemaakt zijn, is het onderzoek klaar en mag u gaan.

Inspanningsonderzoek met medicijn

Een medisch nucleair werker haalt u op uit de wachtkamer en u maakt het bovenlichaam bloot. Eerst krijgt u een infuusnaald ingebracht in een ader van uw arm. Op het bovenlichaam worden plakkers aangebracht om de hartslag tijdens het onderzoek te kunnen registreren met behulp van een ECG. In liggende houding krijgt u via de infuusnaald gedurende enkele minuten een medicijn toegediend (adenosine). Daardoor treedt kunstmatig een inspanningseffect op. Hierbij kunnen kortdurend klachten optreden zoals hoofdpijn, warm gezicht, duizeligheid, pijn op de borst, kortademigheid, misselijkheid en buikklachten. Deze klachten verdwijnen zodra het medicijn niet meer wordt toegediend.

De nucleair geneeskundige beoordeelt regelmatig het ECG terwijl de bloeddruk met tussenpozen wordt gemeten. Halverwege het onderzoek wordt de radioactieve vloeistof toegediend. Deze test duurt zes minuten.


U wacht daarna in een speciale wachtruimte, waar soms uw hartslag en bloeddruk nog worden gecontroleerd.
U krijgt direct een beker vla of melk.


Een half uur tot 45 minuten later krijgt u nog eens twee bekers water. Na ongeveer zestig minuten kunnen de foto’s worden gemaakt op dezelfde manier als bij het rustonderzoek. Vlak voor het maken van de foto’s wordt de infuusnaald verwijderd. Als de foto’s gemaakt zijn, is het onderzoek klaar en mag u gaan.

Belangrijk

Neem naar het rustonderzoek een recente medicijnlijst mee. U krijgt dan te horen welke medicijnen 48 uur voor het inspanningsonderzoek gestopt moeten worden.

De uitslag

U krijgt de uitslag van uw specialist bij uw eerstvolgend polikliniekbezoek of telefonisch consult. Ligt u in het ziekenhuis? Dan krijgt u de uitslag tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

Uw afspraak

U heeft een afspraak op de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde.

 

Op ___________dag, ___-___- _____ om ______uur voor het rustonderzoek.

 

Op ___________dag, ___-___- _____ om ______uur voor het inspanningsonderzoek.

Route

De afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde van het Bravis ziekenhuis bevindt zich op locatie Roosendaal op route 141 op de eerste verdieping.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van afdeling medische beeldvorming. Op werkdagen is het secretariaat van 08.00 - 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 - 70 68 550. 

Vragen

Heeft u nog vragen? Bel dan gerust naar de afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde. Op werkdagen is de afdeling bereikbaar van 8.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 088 - 70 68 550.

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen. 

 

05/23

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?