Plaspoli

Uw kind heeft binnenkort een afspraak bij de plaspoli van het Bravis ziekenhuis vanwege problemen met plassen of vele blaasontstekingen. In het gesprek met uw arts heeft u al informatie ontvangen over de plaspoli. In deze folder kunt u deze mondelinge informatie nog eens op uw gemak nalezen.

Inleiding

 

Uw kind heeft een afspraak bij de plaspoli omdat het problemen heeft met plassen of omdat het vele blaasontstekingen heeft.

 

Deze poli is bedoeld voor kinderen:

 • vanaf 5 jaar, die overdag niet zindelijk zijn voor urine;
 • vanaf 5 jaar, die recidiverende urineweginfecties doormaken;
 • vanaf 8 jaar die ’s nachts niet zindelijk zijn voor urine.

Voorbereiding

Om een goede diagnose te kunnen stellen, is vooraf informatie nodig over de plas- en poepgewoontes van uw kind.

Ook zijn er, een week voor de afspraken, twee eenvoudige onderzoeken nodig.

Informatie over uw kind thuis

U krijgt de volgende papieren toegestuurd:

 • Vragenlijst voor kinderen met plasproblemen en/of obstipatie. Kinderen met plasproblemen hebben vaak onderliggend ook poepproblemen, daarom ook die vragen graag beantwoorden.
 • Mictie(plas)lijsten. Hierop noteert u gedurende twee opeenvolgende dagen (bijvoorbeeld in het weekend):
  • wanneer uw kind plast;
  • hoeveel de plas is (met behulp van een maatbeker);
  • hoeveel uw kind drinkt.
 • Poeplijst. Hierop noteert u gedurende twee opeenvolgende weken het poepgedrag van uw kind.

 

Wij willen u vragen deze ingevulde lijsten een week voor het eerste polibezoek naar ons op te sturen:

Bravis ziekenhuis, locatie Bergen op Zoom

Polikliniek kindergeneeskunde t.a.v. plaspoli

Antwoordnummer 95

4700 VB Roosendaal

De plaspoli

De plaspoli is zo opgezet dat uw kind en u al na de eerste afspraak een plan van aanpak hebben. Aan de hand daarvan pakken we het probleem van uw kind, stap voor stap, samen aan.

 

Wie werken er?

Op de plaspoli werken een aantal specialisten samen in een behandelteam.

 • Ann van der Linden, kinderarts.
 • Jessica Steyn, kinderurotherapeute (incontinentieverpleegkundige voor kinderen).

Als het nodig is, schakelen we andere specialisten in zoals een uroloog, psycholoog of een fysiotherapeut.

 

Hoe verloopt het?

Op de poli mag uw kind eerst nog een keer plassen op het speciale toilet, het flowtoilet.

Het is dus belangrijk dat hij/zij ook hier met een volle blaas komt.

Hierna hebben u en uw kind een gesprek met de kinderurotherapeute. Wij willen u vragen zonder broertjes of zusjes te komen om de volle aandacht bij het gesprek te kunnen houden.

Vervolgens onderzoekt de kinderarts uw kind om te bepalen of de klacht te wijten is aan een structureel of functioneel probleem. Is er bijvoorbeeld iets aan de hand met de bouw of de werking van de urinewegen?

Bij elkaar duurt dit bezoek ongeveer een uur.

 

Behandelplan

Met alle gegevens op een rij (de vragenlijsten, de plaslijsten, het gesprek, het lichamelijk onderzoek en de plas op het flowtoilet) wordt er door de kinderarts en de urotherapeute een behandelplan opgesteld.

Afhankelijk van de aard van de klacht komt uw kind nadien op controle bij de urotherapeute of volgt er een instructie in de ‘plasklas’. Hier leert uw zoon/dochter opnieuw om zijn/haar blaas op de juiste manier te gebruiken. Er worden oefeningen gedaan en er worden tips gegeven. Deze plasklas duurt een middag.

Mogelijk schrijft de kinderarts nog medicatie voor (blaasontspanners, beschermende antibiotica, of iets anders).

De urotherapeute begeleidt u en uw kind naar het van tevoren afgesproken einddoel.

 

Plaats, spreekuurtijden en telefoonnummer

Bij de plaspoli kunt u terecht nadat uw huisarts uw kind heeft doorverwezen.

Op de plaspoli is er spreekuur op dinsdagochtend en vrijdagochtend van 9.00 uur tot 12.30 uur.

Deze vindt plaats op de poli kindergeneeskunde in het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom.

De plasklas vindt plaats op donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur, ook op de poli kindergeneeskunde locatie Bergen op Zoom.

 

U bent van harte welkom op de plaspoli.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen, belt u dan gerust naar het secretariaat van de poli kindergeneeskunde locatie Bergen op Zoom, telefoonnummer 088 -70 67 297.

Notities

Heeft u vragen aan de arts of de urotherapeute? Wij raden u aan ze hieronder op te schrijven. Zo weet u zeker dat u niets vergeet.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

03/19

Heeft u vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust via de app BeterDichtbij.
Ontbreekt er informatie in deze folder?