Iris Jobse

Klinisch geriater
39066557201

Iris Jobse is sinds juni 2021 verbonden aan het Bravis ziekenhuis. Haar aandachstgebieden zijn algemene geriatrie en geheugenproblematiek. 

Iris Jobse

Bijdragen aan kwaliteit van leven

"Het vak klinische geriatrie spreekt mij aan, omdat er een grote diversiteit aan problematiek en aandoeningen speelt bij onze patiënten. Hierbij hebben we oog voor zowel het lichamelijke als ook het psychische en algehele functioneren. De patiënt wordt in zijn geheel in kaart gebracht. Daarbij zijn we op zoek naar een behandeling om maat, om zo bij te dragen aan de kwaliteit van leven."

Opleidingen
  • 2000 - 2006 Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
  • 2008 - 2013 Opleiding Klinische Geriatrie (Cluster  West)
Publicaties en lidmaatschappen

Publicaties

  • Jobse IC, Feitsma Th. Klinische presentatie van het chronisch subduraal hematoom bij
  • ouderen. Tijdschr Gerontol Geriatr. Juli 2011, Volume 42, Issue 3; 139-143
  • Baan J, Jobse IC et al. Een man met pijn in epigastrio. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A3297.
  • Jobse IC, de Jonckheere RA. Het effect van galantamine op de ecg- geleidingstijden. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2014 Dec; 45(6):332-7.
  • Wijdeveld M, Jobse IC. Jicht in de wervelkolom: een zeldzame presentatie van een
  • veelvoorkomende aandoening. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2016 sep;47(4):172-6.

Lidmaatschappen

  • NVKG
  • KNMG